POLSKA ZAPRASZA KRAKÓW ZAPRASZA TV ZAPRASZA ART ZAPRASZA
 

        FILMY         DZIŒ W KRAKOWIE KRONIKA RELACJE NASZ PATRONAT DZIŒ W POLSCE
 • Krakowskie przekupki
 • Krêcenie przebitek do filmu z wystêpu "Krakowiaków"
 • Królowie jad¹ przez pole - anonim, kancjona³ stani¹tecki, 1707
 • Krzy¿u Chrystusa
 • Krzy¿u œwiêty i chwalebny - anonim, druk Mateusza Siebenrichera, Kraków 1558 r.
 • Kto szuka Ciê Józef Œwider (1930)
 • Któ¿ jako Bóg
 • KUD"BISER" KIÈEVO - MACEDONIA
 • Kujawiak z Oberkiem
 • Kujawiak z Oberkiem
 • Kujawiak z Oberkiem w wykonaniu "Krakowiaków"
 • Kuku³ka
 • L. Brouwer - Kubañski krajobraz w deszczu
 • Lajkonik
 • Laudate Dominum Karl Gounod (1818-1893)
 • Laughing
 • Lecha Dojdi
 • Leszek D³ugosz. Koncert 20.07.2011 (1)
 • Leszek D³ugosz. Koncert 20.07.2011 (10)
 • Leszek D³ugosz. Koncert 20.07.2011 (11)
 • Leszek D³ugosz. Koncert 20.07.2011 (12)
 • Leszek D³ugosz. Koncert 20.07.2011 (13)
 • Leszek D³ugosz. Koncert 20.07.2011 (14)
 • Leszek D³ugosz. Koncert 20.07.2011 (2)
 • Leszek D³ugosz. Koncert 20.07.2011 (3)
 • Leszek D³ugosz. Koncert 20.07.2011 (4)
 • Leszek D³ugosz. Koncert 20.07.2011 (5)
 • Leszek D³ugosz. Koncert 20.07.2011 (6)
 • Leszek D³ugosz. Koncert 20.07.2011 (7)
 • Leszek D³ugosz. Koncert 20.07.2011 (8)
 • Leszek D³ugosz. Koncert 20.07.2011 (9)
 • Libertango
 • Lidová veselice (1). 18. Mezinárodní folklorní festival FRÝDEK - MÍSTEK 2012
 • Lidová veselice (3). 18. Mezinárodní folklorní festival FRÝDEK - MÍSTEK 2012
 • Lidová veselice (5). 18. Mezinárodní folklorní festival FRÝDEK - MÍSTEK 2012
 • Lidová veselice (7). 18. Mezinárodní folklorní festival FRÝDEK - MÍSTEK 2012
 • Lidová veselice.(2) 18. Mezinárodní folklorní festival FRÝDEK - MÍSTEK 2012
 • Lipka - w wykonaniu ZTL Krakowiak - AWF Kraków
 • Lipta, Vihorlat, Csepel
 • Liptovský Mikuláš, „VÁH”
 • Los Chasneros
 • Los Chasneros - lidová veselice. 18. Mezinárodní folklorní festival FRÝDEK - MÍSTEK 2012
 • Los Chasneros - Teneryfa
 • Los Chasneros - Teneryfa
 • Los Chasneros - Teneryfa
 • Los Chasneros - Teneryfa
 • Los Chasneros - Teneryfa
 • Los Chasneros - Teneryfa
 • Los Chasneros - Teneryfa
 • Los Chasneros - Teneryfa - Polska, Polka
 • Los Chasneros - Teneryfa. 18. Mezinárodní folklorní festival FRÝDEK - MÍSTEK 2012
 • Los Chasneros - Teneryfa. 18. Mezinárodní folklorní festival FRÝDEK - MÍSTEK 2012
 • Los Chasneros - Teneryfa. 18. Mezinárodní folklorní festival FRÝDEK - MÍSTEK 2012
 • Los Chasneros - Teneryfa. 18. Mezinárodní folklorní festival FRÝDEK - MÍSTEK 2012
 • Los Chasneros - Teneryfa. 18. Mezinárodní folklorní festival FRÝDEK - MÍSTEK 2012
 • Los Chasneros - Teneryfa. 18. Mezinárodní folklorní festival FRÝDEK - MÍSTEK 2012
 • Los Chasneros - Teneryfa. 18. Mezinárodní folklorní festival FRÝDEK - MÍSTEK 2012
 • Los Chasneros -Lidová veselice. 18. Mezinárodní folklorní festival FRÝDEK - MÍSTEK 2012
 • Lulajze Jezuniu
 • Lulaj¿e Jezuniu (T. Flasza)
 • M. Glinka & M. Balakirev -- „Skowronek" Des-dur
 • M. Lorenc “Ave Maria”
 • Madryt, „VILLA DE LEGANES”
 • Magnificat - anonimowe falsobordone, primi toni, Prowansja XVII w.
 • Magnum nomen Domini - Bart³omiej Pêkiel (? 1670)
 • Make history
 • Makedonsko Devojèe - pieœñ macedoñska w wykonaniu S³owianek
 • Malasevsko Oro w wykonaniu Zespo³u S³owianki
 • Malemort-sur-Correze, „LA MAIADE MALEMORTINE”
 • Mali Krakowiacy - Kolêda
 • Mali Krakowiacy - Przylecia³ Ptaszek .... (1)
 • Mali Krakowiacy - Przylecia³ Ptaszek .... (2)
 • Mali Krakowiacy - Przylecia³ Ptaszek .... (3)
 • Mali Krakowiacy - Przylecia³ Ptaszek .... (4)
 • Mali „KRAKOWIACY" - 1
 • Mali „KRAKOWIACY" - 2
 • Maria Magdalene - Andrea Gabrieli (co 1510 -1586)
 • Marsz Polonia
 • Mazur
 • Mazur
 • Mazur
 • Mazur chóralny - ZPiT "Krakowiacy"
 • Mazur w wykonaniu "Krakowiaków"
 • Mazur w wykonaniu Zespo³u S³owianki
 • Mazur w wykonaniu ZPiT "Krakowiacy"
 • Ma³e S³owianki "Gankino horo"
 • Ma³e S³owianki - Kopanica
 • Ma³e S³owianki - Valevska podvala
 • Ma³e S³owianki œpiewaj¹ pieœñ "A daj¿e mi Bo¿e"
 • Ma³e S³owianki œpiewaj¹ pieœñ "A pod borem"

 • 18. Mezinárodní folklorní festival FRÝDEK - MÍSTEK 2012

  Realizacja filmu:   Fundacja Promocji Kultury
  KAZAÈKI - Kursk. 18. Mezinárodní folklorní festival FRÝDEK - MÍSTEK 2012
   
   
   


  Copyright © 2002-2013


  Polskie Niezale¿ne Media

  TV ZAPRASZA  jest w ca³oœci finansowane przez Fundacjê Promocji Kultury
  Kontakt